Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-9°

-

12

Februari

51%

-5°

-

9

Mars

52%

-

11

April

56%

10°

-

10

Maj

57%

18°

-

12

Juni

58%

22°

-

12

Juli

65%

26°

-

11

Augusti

60%

24°

-

12

September

51%

18°

-

12

Oktober

44%

12°

-

10

November

34%

-

10

December

37%

-6°

-

12