Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-8°

-

11

Februari

50%

-4°

-

9

Mars

51%

-

10

April

56%

13°

-

10

Maj

57%

20°

-

12

Juni

59%

25°

-

12

Juli

66%

27°

-

11

Augusti

62%

26°

-

11

September

52%

20°

-

11

Oktober

44%

14°

-

9

November

33%

-

10

December

35%

-6°

-

11