Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

-8°

-

9

Februari

56%

-4°

-

7

Mars

58%

-

9

April

59%

12°

-

10

Maj

62%

20°

-

11

Juni

66%

25°

-

11

Juli

72%

28°

-

10

Augusti

70%

27°

-

9

September

61%

21°

-

9

Oktober

54%

14°

-

7

November

41%

-

7

December

42%

-6°

-

8