Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-10°

-

8

Februari

49%

-7°

-

6

Mars

51%

-

7

April

56%

12°

-

8

Maj

58%

20°

-

10

Juni

61%

25°

-

11

Juli

69%

28°

-

10

Augusti

67%

27°

-

9

September

55%

21°

-

8

Oktober

49%

14°

-

7

November

37%

-

6

December

38%

-7°

-

7