Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

-6°

-

8

Februari

61%

-3°

-

7

Mars

58%

-

10

April

59%

13°

-

11

Maj

62%

21°

-

11

Juni

65%

26°

-

11

Juli

69%

28°

-

10

Augusti

66%

27°

-

10

September

60%

22°

-

10

Oktober

55%

15°

-

8

November

41%

-

8

December

42%

-3°

-

9