Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-9°

-

10

Februari

50%

-5°

-

8

Mars

51%

-

9

April

56%

12°

-

9

Maj

58%

19°

-

11

Juni

60%

24°

-

12

Juli

67%

27°

-

11

Augusti

64%

26°

-

11

September

53%

19°

-

10

Oktober

46%

13°

-

9

November

34%

-

8

December

35%

-7°

-

9