Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

-7°

-

10

Februari

54%

-3°

-

8

Mars

55%

-

9

April

58%

13°

-

10

Maj

60%

21°

-

11

Juni

63%

26°

-

11

Juli

70%

28°

-

10

Augusti

66%

27°

-

10

September

57%

21°

-

10

Oktober

49%

15°

-

8

November

37%

-

8

December

39%

-5°

-

10