Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

-9°

-

9

Februari

56%

-5°

-

7

Mars

57%

-

9

April

59%

12°

-

10

Maj

61%

20°

-

11

Juni

65%

25°

-

11

Juli

72%

28°

-

10

Augusti

69%

26°

-

10

September

60%

20°

-

9

Oktober

53%

14°

-

7

November

40%

-

7

December

41%

-6°

-

9