Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-3°

-

17

Februari

43%

-2°

-

12

Mars

48%

-

13

April

53%

11°

-

12

Maj

59%

18°

-

10

Juni

62%

23°

-

11

Juli

66%

26°

-

9

Augusti

60%

25°

-

10

September

51%

20°

-

12

Oktober

42%

14°

-

13

November

28%

-

14

December

27%

-1°

-

17