Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-4°

19

Februari

41%

-4°

14

Mars

45%

14

April

51%

12

Maj

56%

17°

11

Juni

58%

22°

10°

12

Juli

63%

25°

16°

10

Augusti

57%

24°

18°

12

September

45%

19°

16°

13

Oktober

38%

13°

11°

15

November

24%

16

December

25%

-2°

20