Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-1°

-

15

Februari

45%

-

12

Mars

50%

-

13

April

56%

16°

-

13

Maj

61%

22°

-

11

Juni

67%

27°

-

10

Juli

68%

29°

-

9

Augusti

66%

28°

-

9

September

60%

24°

-

10

Oktober

50%

17°

-

10

November

33%

-

13

December

29%

-

15