Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-2°

-

14

Februari

46%

-1°

-

11

Mars

50%

-

13

April

54%

14°

-

12

Maj

60%

20°

-

10

Juni

64%

26°

-

10

Juli

68%

28°

-

10

Augusti

63%

26°

-

9

September

57%

22°

-

11

Oktober

47%

15°

-

10

November

32%

-

12

December

28%

-

15