Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-1°

-

13

Februari

44%

-

11

Mars

46%

-

13

April

52%

14°

-

12

Maj

59%

21°

-

11

Juni

63%

26°

-

11

Juli

66%

28°

-

9

Augusti

62%

27°

-

9

September

56%

23°

-

10

Oktober

49%

16°

-

10

November

34%

-

12

December

29%

-

14