Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-2°

-

17

Februari

41%

-

12

Mars

47%

-

13

April

53%

14°

-

13

Maj

58%

21°

-

10

Juni

63%

26°

-

10

Juli

65%

28°

-

9

Augusti

62%

27°

-

9

September

55%

22°

-

10

Oktober

45%

15°

-

11

November

29%

-

13

December

24%

-

17