Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-1°

-

12

Februari

39%

-

10

Mars

40%

-

12

April

48%

13°

-

12

Maj

56%

20°

-

10

Juni

60%

25°

-

11

Juli

64%

28°

-

9

Augusti

59%

27°

-

9

September

52%

22°

-

10

Oktober

48%

16°

-

10

November

32%

-

12

December

27%

-

14