Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-2°

-

13

Februari

42%

-1°

-

11

Mars

45%

-

12

April

51%

13°

-

12

Maj

58%

19°

-

10

Juni

62%

25°

-

10

Juli

65%

27°

-

9

Augusti

60%

26°

-

10

September

54%

22°

-

10

Oktober

47%

15°

-

10

November

31%

-

12

December

27%

-

14