Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-5°

-

14

Februari

49%

-3°

-

11

Mars

51%

-

13

April

55%

12°

-

11

Maj

61%

19°

-

11

Juni

62%

24°

-

12

Juli

67%

27°

-

10

Augusti

62%

25°

-

11

September

52%

20°

-

13

Oktober

44%

13°

-

12

November

32%

-

13

December

35%

-3°

-

15