Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-6°

-

16

Februari

45%

-4°

-

12

Mars

49%

-

13

April

55%

-

11

Maj

60%

17°

-

11

Juni

61%

22°

-

12

Juli

67%

25°

-

10

Augusti

61%

23°

-

12

September

50%

18°

-

14

Oktober

42%

12°

-

14

November

29%

-

15

December

30%

-4°

-

17