Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-6°

-

13

Februari

47%

-5°

-

10

Mars

48%

-

11

April

55%

-

10

Maj

58%

17°

-

11

Juni

59%

22°

-

12

Juli

65%

25°

-

10

Augusti

61%

23°

-

12

September

48%

18°

-

13

Oktober

40%

12°

-

12

November

31%

-

12

December

33%

-4°

-

14