Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-3°

-

15

Februari

43%

-2°

-

12

Mars

49%

-

13

April

53%

12°

-

12

Maj

59%

19°

-

10

Juni

62%

24°

-

11

Juli

66%

27°

-

9

Augusti

60%

25°

-

10

September

53%

21°

-

11

Oktober

43%

14°

-

12

November

29%

-

13

December

26%

-1°

-

16