Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-2°

-

15

Februari

46%

-

12

Mars

50%

-

13

April

54%

14°

-

12

Maj

61%

21°

-

10

Juni

65%

26°

-

10

Juli

68%

28°

-

10

Augusti

64%

27°

-

9

September

58%

23°

-

10

Oktober

48%

16°

-

10

November

31%

-

12

December

28%

-

15