Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-2°

-

13

Februari

43%

-1°

-

11

Mars

48%

-

12

April

52%

13°

-

12

Maj

59%

20°

-

10

Juni

63%

25°

-

10

Juli

67%

27°

-

9

Augusti

61%

26°

-

10

September

55%

22°

-

10

Oktober

46%

15°

-

10

November

31%

-

12

December

27%

-

14