Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-2°

-

13

Februari

45%

-1°

-

11

Mars

48%

-

13

April

53%

13°

-

13

Maj

60%

20°

-

10

Juni

64%

25°

-

10

Juli

67%

28°

-

9

Augusti

62%

26°

-

10

September

56%

22°

-

11

Oktober

47%

15°

-

10

November

32%

-

12

December

28%

-

14