Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-2°

-

13

Februari

45%

-

11

Mars

48%

-

13

April

53%

14°

-

13

Maj

60%

20°

-

11

Juni

64%

25°

-

11

Juli

67%

28°

-

10

Augusti

63%

26°

-

10

September

56%

22°

-

10

Oktober

48%

16°

-

10

November

33%

-

12

December

29%

-

14