Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-1°

13

Februari

39%

11

Mars

40%

13

April

48%

14°

12

Maj

56%

20°

11°

11

Juni

61%

26°

17°

11

Juli

64%

28°

22°

9

Augusti

60%

27°

23°

9

September

52%

23°

20°

10

Oktober

48%

16°

14°

10

November

33%

12

December

28%

14