Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-4°

-

17

Februari

43%

-3°

-

13

Mars

47%

-

13

April

52%

10°

-

12

Maj

58%

18°

-

11

Juni

60%

23°

-

11

Juli

65%

26°

-

9

Augusti

59%

24°

-

11

September

49%

20°

-

12

Oktober

41%

13°

-

13

November

27%

-

15

December

26%

-1°

-

18