Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-1°

-

14

Februari

46%

-

11

Mars

50%

-

13

April

56%

15°

-

13

Maj

62%

21°

-

11

Juni

68%

26°

-

10

Juli

69%

28°

-

9

Augusti

67%

27°

-

9

September

61%

23°

-

10

Oktober

53%

17°

-

10

November

35%

-

12

December

32%

-

15