Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-1°

-

14

Februari

48%

-

11

Mars

50%

-

13

April

54%

15°

-

13

Maj

61%

21°

-

11

Juni

65%

26°

-

11

Juli

67%

29°

-

10

Augusti

64%

27°

-

9

September

60%

23°

-

10

Oktober

51%

17°

-

10

November

35%

-

12

December

31%

-

15