Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-2°

-

12

Februari

39%

-1°

-

10

Mars

42%

-

12

April

49%

12°

-

11

Maj

56%

19°

-

10

Juni

60%

24°

-

10

Juli

64%

27°

-

9

Augusti

58%

26°

-

9

September

52%

22°

-

10

Oktober

46%

15°

-

10

November

30%

-

12

December

25%

-

14