Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-4°

-

17

Februari

43%

-2°

-

13

Mars

48%

-

13

April

53%

11°

-

12

Maj

58%

19°

-

10

Juni

62%

24°

-

11

Juli

65%

26°

-

9

Augusti

60%

25°

-

10

September

52%

20°

-

12

Oktober

43%

13°

-

12

November

28%

-

14

December

26%

-1°

-

17