Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-1°

-

14

Februari

47%

-

11

Mars

50%

-

13

April

56%

15°

-

13

Maj

63%

21°

-

11

Juni

68%

26°

-

10

Juli

70%

28°

-

9

Augusti

67%

27°

-

9

September

62%

24°

-

10

Oktober

54%

17°

-

10

November

36%

-

12

December

33%

-

14