Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

-

11

Februari

58%

-

10

Mars

57%

-

12

April

56%

14°

-

11

Maj

56%

21°

-

12

Juni

59%

25°

-

12

Juli

62%

28°

-

10

Augusti

61%

27°

-

10

September

59%

22°

-

9

Oktober

57%

17°

-

9

November

46%

10°

-

12

December

48%

-

13