Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

-

11

Februari

58%

-

10

Mars

57%

-

12

April

56%

15°

-

11

Maj

56%

21°

-

12

Juni

59%

26°

-

12

Juli

63%

28°

-

10

Augusti

61%

27°

-

10

September

58%

23°

-

9

Oktober

56%

17°

-

9

November

44%

10°

-

12

December

47%

-

13