Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

-

11

Februari

58%

-

10

Mars

57%

-

11

April

56%

15°

-

11

Maj

57%

22°

-

12

Juni

60%

26°

-

12

Juli

63%

28°

-

10

Augusti

62%

28°

-

10

September

59%

23°

-

9

Oktober

57%

18°

-

9

November

45%

10°

-

12

December

48%

-

12