Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

-3°

-

13

Februari

54%

-1°

-

12

Mars

53%

-

13

April

53%

11°

-

13

Maj

54%

18°

-

13

Juni

55%

23°

-

13

Juli

59%

26°

-

11

Augusti

57%

24°

-

12

September

54%

20°

-

11

Oktober

51%

14°

-

10

November

38%

-

14

December

41%

-

14