Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

11

Februari

58%

10

Mars

59%

12

April

57%

13°

11

Maj

57%

19°

11°

11

Juni

60%

24°

16°

11

Juli

60%

27°

19°

9

Augusti

60%

27°

21°

10

September

61%

23°

19°

8

Oktober

61%

17°

16°

9

November

50%

12°

12°

11

December

50%

12