Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

-

11

Februari

55%

-

10

Mars

54%

-

11

April

54%

14°

-

11

Maj

56%

20°

-

11

Juni

59%

25°

-

11

Juli

62%

28°

-

9

Augusti

61%

27°

-

10

September

60%

23°

-

9

Oktober

58%

17°

-

9

November

48%

10°

-

11

December

49%

-

12