Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

12

Februari

56%

11

Mars

57%

12

April

56%

11°

11

Maj

56%

17°

10°

11

Juni

58%

22°

14°

11

Juli

58%

25°

18°

9

Augusti

59%

24°

19°

10

September

60%

21°

18°

8

Oktober

60%

16°

14°

9

November

50%

11°

10°

11

December

49%

13