Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

-2°

-

13

Februari

55%

-

12

Mars

54%

-

13

April

54%

12°

-

12

Maj

54%

19°

-

13

Juni

56%

24°

-

13

Juli

60%

26°

-

11

Augusti

58%

25°

-

11

September

55%

20°

-

10

Oktober

52%

14°

-

10

November

39%

-

13

December

42%

-

14