Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

12

Februari

49%

-

11

Mars

53%

11°

-

12

April

56%

17°

-

12

Maj

57%

23°

-

13

Juni

61%

28°

-

11

Juli

62%

30°

-

11

Augusti

61%

29°

-

10

September

58%

25°

-

9

Oktober

55%

18°

-

9

November

44%

12°

-

11

December

40%

-

12