Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

-

10

Februari

55%

-

10

Mars

60%

13°

-

10

April

62%

19°

-

9

Maj

61%

24°

-

10

Juni

65%

28°

-

10

Juli

64%

30°

-

10

Augusti

63%

30°

-

10

September

61%

26°

-

8

Oktober

61%

20°

-

7

November

56%

15°

-

8

December

52%

-

9