Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

15

Februari

42%

-

13

Mars

47%

11°

-

14

April

50%

17°

-

13

Maj

52%

23°

-

13

Juni

56%

27°

-

12

Juli

56%

29°

-

12

Augusti

55%

28°

-

11

September

52%

24°

-

10

Oktober

50%

18°

-

10

November

37%

11°

-

13

December

32%

-

15