Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

-

10

Februari

56%

-

10

Mars

61%

13°

-

10

April

63%

19°

-

9

Maj

61%

24°

-

10

Juni

63%

29°

-

10

Juli

63%

31°

-

11

Augusti

62%

30°

-

11

September

61%

27°

-

8

Oktober

62%

21°

-

7

November

58%

15°

-

8

December

54%

-

9