Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

-

10

Februari

54%

-

9

Mars

58%

12°

-

10

April

59%

18°

-

10

Maj

58%

24°

-

11

Juni

63%

29°

-

9

Juli

64%

31°

-

10

Augusti

63%

30°

-

9

September

60%

26°

-

7

Oktober

59%

20°

-

7

November

52%

14°

-

9

December

49%

-

9