Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-

11

Februari

50%

-

10

Mars

54%

12°

-

11

April

56%

18°

-

11

Maj

57%

23°

-

12

Juni

62%

28°

-

11

Juli

62%

30°

-

10

Augusti

62%

29°

-

10

September

58%

25°

-

9

Oktober

56%

19°

-

8

November

46%

13°

-

10

December

42%

-

11