Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-

11

Februari

50%

-

10

Mars

55%

12°

-

11

April

57%

18°

-

11

Maj

58%

24°

-

12

Juni

62%

28°

-

10

Juli

63%

30°

-

10

Augusti

62%

30°

-

10

September

59%

26°

-

9

Oktober

57%

19°

-

8

November

47%

13°

-

10

December

43%

-

11