Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

11

Februari

57%

10

Mars

56%

11

April

54%

13°

11

Maj

55%

19°

12

Juni

58%

24°

13°

11

Juli

62%

27°

17°

10

Augusti

62%

26°

18°

10

September

60%

22°

16°

9

Oktober

57%

16°

12°

9

November

47%

12

December

50%

12