Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

11

Februari

57%

10

Mars

55%

11

April

54%

12°

12

Maj

54%

19°

12

Juni

57%

24°

13°

11

Juli

61%

27°

16°

10

Augusti

61%

26°

18°

10

September

60%

22°

16°

9

Oktober

56%

16°

12°

9

November

46%

12

December

49%

12