Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-2°

-

11

Februari

47%

-1°

-

9

Mars

47%

-

12

April

47%

11°

-

12

Maj

48%

18°

-

12

Juni

51%

23°

-

12

Juli

54%

26°

-

11

Augusti

55%

25°

-

11

September

53%

21°

-

10

Oktober

48%

14°

-

11

November

38%

-

13

December

38%

-

13