Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-4°

-

12

Februari

43%

-2°

-

10

Mars

43%

-

12

April

44%

10°

-

12

Maj

46%

18°

-

13

Juni

48%

23°

-

12

Juli

52%

26°

-

12

Augusti

53%

25°

-

12

September

49%

20°

-

10

Oktober

44%

14°

-

12

November

33%

-

13

December

33%

-1°

-

13